Siilinjärvi » Työkuntoon hanke 2016 -2018

18.05.2016 | Työkuntoon hanke 2016 -2018

Siilinjärvi on mukana Pohjois-Savon liikunnan hallinnoimassa Työkuntoon hankkeessa.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat hankekuntien työikäiset (18-64 v) työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat (sis. kotona lasta hoitavat vanhemmat ja omaishoitajat) sekä heidän perheensä. Lisäksi hankkeeseen haetaan mukaan kolmannen sektorin toimijoita tuottamaan uusia matalankynnyksen hyvinvointipalveluita työikäisille tai perheille. Hanke tarjoaa erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia myös kunnan työikäisille ja perheille laajemminkin.

Hankkeen ensimmäisinä toimintoina käynnistetään Siilinjärvellä INNOSTAMO toiminta. Innostamossa järjestetään osallistavaa ja innostavaa liikunnallista ja ravitsemuksellista ohjelmaa kuntalaisille. Innostamon alla tullaan toteuttamaan kunnan työikäisille avoimet vuosittaiset kuntokartoituspäivät ja hyvinvointiin liittyviä koulutusiltoja.

Ensimmäinen INNOSTAMO Siilinjärvellä järjestetään tiistaina 24.5.2016 Seikkailusuunnistuksella klo 10-13. Lähtöpaikka on Fontanellan edessä. Jatkossa Innostamo rantautuu Siilinjärvelle aina parittomien viikkojen tiistaina.

Elokuussa 2016 Työkuntoon-hanke käynnistää Siilinjärvellä kaksi Kunnostamo-ryhmää. Toiseen ryhmistä halutaan mukaan perheitä, joista toinen tai molemmat vanhemmat ovat työelämän ulkopuolella ja toiseen ryhmään yli 45-vuotiaita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Kunnostamo-ryhmien kesto on noin kuusi kuukautta ja ryhmät kokoontuvat kahden viikon välein. Näistä tarkempaa tietoa esitteissä.

http://www.pohjois-savonliikunta.fi  (Klikkaa Työkuntoon- kuvaketta)
Hanke löytyy myös facebookista ”Työkuntoon-hanke 2016-2018”

Lisätietoa antavat myös hanketyöntekijät
Niina Markkanen, niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi , 050 322 3971
Sami Hämäläinen, sami.hamalainen@kunnonpaikka.com, 044 747 0694
Kalle Onnela, kalle.onnela@kunnonpaikka.com, 044 747 0696